40 års erfaring i branchen
Altid hurtig og god kundeservice

Leveringsbetingelser

Nedenstående lejebetingelser er gældende, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ansvar for det lejede

Nye kunder skal fremvise billedlegitimation samt betale ved udlevering af lejevare

  • Lejer er ansvarlig og bærer risikoen for enhver skade der sker på det lejede materiel,
   hvad enten skaden er hændelig eller forårsages gennem simpel eller grov uagtsomhed,
   eller forsætlig påføres det lejede. 
  • Lejer er ansvarlig for alt materiel fra det er udleveret af os til det er os i hænde igen.
  • Eventuelle skader erstattes til fuld nyværdi.
  • Kan reparation udføres sker dette på udlejers foranledning på lejers regning.
  • Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade i øvrigt forvoldt af det lejede.
  • Lejeprisen er pr. arrangement. Medmindre andet er aftalt afhentes varerne dagen før og retur dagen efter arrangementet. Overstiger lejeperioden med mere end 5 dage tillægges der ekstra lejeperiode oveni den oprindelige lejepris. Spørg evt. på tilbud ved længere lejeperiode udover de 5 dage.
  • Ved arrangementer i weekenden afhentes fredag og returneres mandag. 

Partytelte og pavilloner

 • Partytelte og pavilloner er ansvarsforsikret af udlejer.
 • Ansvar se ovenstående punkt: Ansvar for det lejede.
 • Depositum: Ved leje af vor telte, opkræves et depositum på 1000 kr. som skal være indbetalt 8 dage efter modtagelse af regning og lejekontrakt.  Beløbet vil blive fratrukken regning når bestillingen kommer retur. 
 • Hvis depositummet ikke er indbetalt inden de 8 dage vil ordren blive annulleret. Det indbetalte depositum returneres ikke ved afbestilling.
 • Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt, er dette ikke muligt vil der blive opsat ballast klodser mod betaling.
 • Lejer skal selv undersøge om der ligger skjulte rør og kabler hvor teltet fastpløkkes, udlejer er ikke erstatningspligtig hvis en pløk ødelægger eksempelvis et fjernvarmerør eller telefonkabel. 
 • Indhentning af tilladelse fra offentlig myndighed til opstilling af telt er udlejer uvedkommende.
 • Beredskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelser, der skal følges. Telte på over 50m²  til flere end 150 personer, skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Såfremt der skal opstilles bord og stole i teltet, skal ansøgningen vedlægges en pladsfordelingsplan. Vi kan endvidere henvise til www.beredskabsstyrelsen.dk hvor du hele tiden kan se de nyeste regler på området.
 • Vanskeliggøres opstilling og nedtagning af “force majeure-lignende” forhold, er udlejer uden ansvar for den deraf følgende forsinkelse.
 • Varsles der storm under lejeperioden( fra 24m/s), har udlejer ret til at annullere teltordren af sikkerheds hensyn. Depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt. 

Afbestilling

 • Ved annullering af lejeaftalen senere end 5 dage før levering betales 50 % af lejebeløbet.        medmindre andet er aftalt- og dette foreligger skriftligt fra udlejer.

Ændring/Rettelser

 • Der kan rettes op/ned i ordren indtil 5 dage før leverings/afhentningsdagen. Derefter er det kun muligt, at rette op.

Betalingsbetingelser

 • Udlejningspriserne er beregnet for én lejeperiode af max. 5 dage.
 • Alle priser er inkl. moms 25 %.
 • Betaling sker netto kontant.
Reklamationer
 • Hvis kunden ikke inden brugen, har gjort udlejer opmærksom på fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand.
 • Senere reklamation modtages ikke.
 • Uden for åbningstiden kan der ringes til mobil 40107566, dog kun til nødopkald ved mangelfuld svar kan der indtales besked på telefonsvarer.

Transport (levering og afhentning)

 • Lejer er altid velkommen til selv at afhente og bringe varerne retur, vel og mærke når transportmidlet er egnet hertil, såsom lukket vogn eller trailer med presenning.
 • Ved selvhentning kan man ikke forvente hjælp til af og på læsning.
 • Vi leverer og afhenter gerne varerne, for denne ydelse beregner vi et kørselstilskud, der afhænger af omfang og afstand.
 • Ved bærevej over 10 meter fra bilen og/eller opbæring på etage eller i kælder beregnes ekstra betaling.

Andet

 • Borde, stole samt emballage må ikke udsættes for fugt.
 • Lyskæder og andre elektriske installationer må ikke ændres, da dette kan være forbundet med livsfare og erstatningspligt.
 • Alle lejede effekter leveres i rengjort stand dog ikke hvis kunden betaler for en opvask og forsvarligt pakket til transport.
 • Det lejede skal returneres i samme stand og forsvarligt pakket til transport – medmindre andet er aftalt.

Vi holder ferielukket

Vi holder ferielukket i uge 31, 32 og 33. Vi kan derfor ikke levere varer i disse uger.

grillmad-til-rejsegilde